Rijkdom, geld en metallisme

Rijkdom is het officieel vrijgegeven wettig betaalmiddel dat doorgaans bestaat uit bankbiljetten en munten. Rijkdom is het circulerende medium van verandering zoals bepaald door de overheid. Geld is vaak synoniem met betaling en bevat verschillende tools, bijvoorbeeld cheques. Elke natie bezit zijn eigen valuta die zij en haar inwoners overboeken voor goederen binnen haar grenzen. Ook wel valuta genoemd, rijkdom is het liquide actief dat wordt gebruikt bij de afwikkeling van leningen die functioneert vanuit de algehele acceptatie van de waarde ervan in de economie. De waarde van valuta is niet noodzakelijkerwijs afgeleid van het materiaal dat is gebruikt om deze opmerking of munt te maken. Deze waarde is eerder afgeleid van het bedrag dat op het uiterlijk wordt gepresenteerd, in combinatie met de bereidheid van de mensen om die weergegeven waarde te behouden.

 

Metallisme is de economische wet die rijkdom ontleent aan de koopkracht van de goederen waarop ze is gebaseerd. De valuta in het metallistische monetaire systeem kan worden gecreëerd op basis van de goederen zelf (goederenvaluta) of aangepaste items, bijvoorbeeld openbare bankbiljetten die in de goederen kunnen worden ingewisseld. Deze term is bedacht door Georg Friedrich Knapp om monetaire organisaties te identificeren die munten gebruiken die in zilver, geel of andere metalen zijn geslagen. In een metallistisch economisch concept is het bedrag van deze valuta afgeleid van de ruilwaarde van de goederen waarop het individueel van zijn monetaire activiteit is gevestigd. Carl Menger theoretiseerde dat geld tot stand kwam toen kopers en verkopers in de industrie de standaardgoederen als handelsmiddel vasthielden om de prijzen van ruilhandel te verlagen.

Riekelt

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten.